Välj en sida
GLAPPET K TJÄNSTER

Tjänster

Tjänster kräver samskapande. Det ligger i själva tjänstens existensberättigande, att den som ska använda den är den som vet om den behövs och om den tillför något värde. Därför är det svårt att berätta vilka tjänster som Glappet erbjuder, utan att vi först mötts, du och jag. Men genom att förstå mer om hur Glappet hjälpt andra som vill vårda, värna och vakta demokratin så kan du kanske få inspiration till det du vill och är angelägen om.

Nedan kan du läsa om några exempel på uppdrag som Glappet gör, för att stärka demokratin tillsammans med andra:

Åldersmaktsordningen 2021 – Ungas röster FÖR maktskifte

Tillsammans med Youth2030 Movement söker vi efter åldersmaktsordningens färger och former, och dess konsekvenser för barn och unga 2021. Här finns massor av inspiration till att förstå mer om hur makten och normsamhället skapar utanförskap som vi sen ålägger de som ställs utanför att lösa. Barn och unga ställs systematiskt utanför både makten och demokratin, och samtidigt görs det handlingsprogram för att barn och unga ska få mer inflytande. Det blir tydligt att vi måste förstå mer om vuxnas exkludering av unga – alltså vuxnas skapande av problemet – för att kunna skapa en inkluderande och öppen demokrati. Vad är det vuxna gör, som ställer barn och unga utanför? Den frågan kan du få hjälp att söka svar på här.

I det här uppdraget har Glappet haft samtal om makt, demokrati och ålder med unga. Samtalen har gett riktning och grund för att söka vidare i forskning och offentliga studier – hur pratar vi om ungas utanförskap och vuxnas makt? Vad är egentligen problemet, vem har definierat det, och vad är det vi försöker lösa? Tillsammans med Youth2030 Movement har de olika resultaten analyserats och gett nya perspektiv på ungas utanförskap, vuxnas ansvar och möjligheter för maktskiftet.

 

Kvinnors tillgång till företagsstöd i Region Västmanland

”Företag ledda av kvinnor söker inte företagsstöd i samma omfattning som företag ledda av män. Det här vill vi undersöka och lära oss mer om. Kan stöden formas om? Borde vi kommunicera på andra sätt? Hur blev det så här? ” Region Västmanland undrar hur de, och resten av det företagsfrämjande systemet, skulle kunna förstå och åtgärda det djupt odemokratiska i att offentliga medel fördelas orättvist mellan kvinnor och män. Här finns fantastiska insikter om kvinnor som driver företag och gör så mycket gott, men utan att höras och synas i de sammanhang där normerna för företagare utgörs av män. Kvinnor ska inte behöva bli mer som männen för att få tillgång till samma resurser. Så, vad ska vi göra då? Vad är det som behöver förändras? Här finns också inspiration till Agenda 2030, hållbarhetsarbete i offentlig sektor och intersektionalitet i främjandearbete.

Uppdraget innehåller samtal med kvinnor som driver företag för att få fatt i det som verkligen spelar roll, det som driver och det som är en genomgående längtan. Samtalen handlar om att förstå hur stöd ska kunna vara mer av just stöd utan att skapa förpackningar som hindrar. Samtalen sker parallellt med att styr och stöddokument för regionens företagsstöd analyseras och förstås vidare. Hur stort är handlingsutrymmet egentligen och vilka möjligheter kan företagare vara för regionens utveckling i linje med mål om hållbarhet?

 

Ungas porrkonsumtion, sexualitet och hälsa

Höstterminen 2022 kommer kursplanerna för grundskolan att ändras och skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer ska förbättras. Många skolor är inte redo, inte alls redo eftersom de inte vet tillräckligt om hur barn och unga upplever utmaningarna med porr, sex och mående. Föräldrarna är inte heller redo, inte alls redo eftersom vi inte vet tillräckligt om hur våra barn lever sina liv, på skolan, nätet och i sina olika relationer. Det här samarbetet skapades med Gripsholmsskolan i Mariefred för att vi vuxna – skola och föräldrar – behöver hjälpas åt och öka vår förståelse för den tid som är nu. Vi behöver dra av skygglapparna och se det barnen ser. Vi behöver börja prata om porr, om sex och mående på helt andra sätt än vi gör nu. För en sak är tydlig, barnen behöver oss.

Uppdraget innehåller en heldag kompetensutveckling där alla lärare på skolan får samma kunskapspåfyllning och möjlighet att se sin uppgift, utifrån sin roll och sitt uppdrag. Efter det erbjuds ett föräldramöte där föräldrarna ges möjlighet att förstå mer om barn och ungas verklighet och utsatthet, samt att med stöd från skolan hitta sätt att både samtala, utforska men också sätta gränser. Uppdraget innehåller också stöd för att lärare och elever tillsammans ska kunna skapa den arbetsmiljö och de relationer som behövs framåt.

 

Om du blir nyfiken av det du läser, så längtar jag efter att du hör av dig! Maila, skicka ett sms eller ring, vilket du vill. 

Tjänster

Tjänster kräver samskapande. Det ligger i själva tjänstens existensberättigande, att den som ska använda den är den som vet om den behövs och om den tillför något värde. Därför är det svårt att berätta vilka tjänster som Glappet erbjuder, utan att vi först mötts, du och jag. Men genom att förstå mer om hur Glappet hjälpt andra som vill vårda, värna och vakta demokratin så kan du kanske få inspiration till det du vill och är angelägen om.

Nedan kan du läsa om några exempel på uppdrag som Glappet gör, för att stärka demokratin tillsammans med andra: 

Åldersmaktsordningen 2021
– Ungas röster FÖR maktskifte

Tillsammans med Youth2030 Movement söker vi efter åldersmaktsordningens färger och former, och dess konsekvenser för barn och unga 2021. Här finns massor av inspiration till att förstå mer om hur makten och normsamhället skapar utanförskap som vi sen ålägger de som ställs utanför att lösa. Barn och unga ställs systematiskt utanför både makten och demokratin, och samtidigt görs det handlingsprogram för att barn och unga ska få mer inflytande. Det blir tydligt att vi måste förstå mer om vuxnas exkludering av unga – alltså vuxnas skapande av problemet – för att kunna skapa en inkluderande och öppen demokrati. Vad är det vuxna gör, som ställer barn och unga utanför? Den frågan kan du få hjälp att söka svar på här.

I det här uppdraget har Glappet haft samtal om makt, demokrati och ålder med unga. Samtalen har gett riktning och grund för att söka vidare i forskning och offentliga studier – hur pratar vi om ungas utanförskap och vuxnas makt? Vad är egentligen problemet, vem har definierat det, och vad är det vi försöker lösa? Tillsammans med Youth2030 Movement har de olika resultaten analyserats och gett nya perspektiv på ungas utanförskap, vuxnas ansvar och möjligheter för maktskiftet. 

 

Kvinnors tillgång till
företagsstöd i Region
Västmanland

”Företag ledda av kvinnor söker inte företagsstöd i samma omfattning som företag ledda av män. Det här vill vi undersöka och lära oss mer om. Kan stöden formas om? Borde vi kommunicera på andra sätt? Hur blev det så här? ” Region Västmanland undrar hur de, och resten av det företagsfrämjande systemet, skulle kunna förstå och åtgärda det djupt odemokratiska i att offentliga medel fördelas orättvist mellan kvinnor och män. Här finns fantastiska insikter om kvinnor som driver företag och gör så mycket gott, men utan att höras och synas i de sammanhang där normerna för företagare utgörs av män. Kvinnor ska inte behöva bli mer som män för att få tillgång till samma resurser. Så, vad ska vi göra då? Vad är det som behöver förändras? Här finns också inspiration till Agenda 2030, hållbarhetsarbete i offentlig sektor och intersektionalitet i främjandearbete.

Uppdraget innehåller samtal med kvinnor som driver företag för att få fatt i det som verkligen spelar roll, det som driver och det som är en genomgående längtan. Samtalen handlar om att förstå hur stöd ska kunna vara mer av just stöd utan att skapa förpackningar som hindrar. Samtalen sker parallellt med att styr och stöddokument för regionens företagsstöd analyseras och förstås vidare. Hur stort är handlingsutrymmet egentligen och vilka möjligheter kan företagare vara för regionens utveckling i linje med mål om hållbarhet?

 

Ungas porrkonsumtion,
sexualitet och hälsa

Höstterminen 2022 kommer kursplanerna för grundskolan att ändras och skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer ska förbättras. Många skolor är inte redo, inte alls redo eftersom de inte vet tillräckligt om hur barn och unga upplever utmaningarna med porr, sex och mående. Föräldrarna är inte heller redo, inte alls redo eftersom vi inte vet tillräckligt om hur våra barn lever sina liv, på skolan, nätet och i sina olika relationer. Det här samarbetet skapades med Gripsholmsskolan i Mariefred för att vi vuxna – skola och föräldrar – behöver hjälpas åt och öka vår förståelse för den tid som är nu. Vi behöver dra av skygglapparna och se det barnen ser. Vi behöver börja prata om porr, om sex och mående på helt andra sätt än vi gör nu. För en sak är tydlig, barnen behöver oss.

Uppdraget innehåller en heldag kompetensutveckling där alla lärare på skolan får samma kunskapspåfyllning och möjlighet att se sin uppgift, utifrån sin roll och sitt uppdrag. Efter det erbjuds ett föräldramöte där föräldrarna ges möjlighet att förstå mer om barn och ungas verklighet och utsatthet, samt att med stöd från skolan hitta sätt att både samtala, utforska men också sätta gränser. Uppdraget innehåller också stöd för att lärare och elever tillsammans ska kunna skapa den arbetsmiljö och de relationer som behövs framåt.

 

Om du blir nyfiken av det du läser, så längtar jag efter att du hör av dig! Maila, skicka ett sms eller ring, vilket du vill.