Välj en sida
GLAPPET K OFFENTLIG SEKTOR

Kanske världens
finaste jobb

I offentlig sektor finns människor som vill göra gott, som går till jobbet varje dag för att göra nyttiga saker för människorna och för det gemensammas bästa. Människor med drömmar och längtan om att bidra, som vill hjälpa till och att ge andra av det som de kan och har lärt sig. Det kan vara det finaste jobb som finns, att använda sin kompetens, tid och engagemang till att hjälpa andra och det är ett stort ansvar. Det betyder inte att det är lätt. Eller att det arbetet alltid får den uppmärksamhet som det förtjänar.

Till offentlig sektor kommer människor med sina rättigheter, behov och sin längtan. Med sina liv, precis så som de är, och behöver råd, stöd och hjälp. Ibland är det en lycklig tid, där samhällets stöd handlar om att få vara i det som händer precis just nu, som att lära känna sitt nyfödda barn eller att gå i skolan och lära sig om planeter, humlor och hypotenusa. Men det är också i utsatta situationer där pengarna inte räcker till hyran eller där en själv eller ens barn inte mår bra och behöver mer stöd för att fungera och orka med sin tillvaro.

I offentliga verksamheter är det
mänskliga rättigheter som står på spel

Människor har rättigheter, i egenskap av människor. Offentlig sektor har motsvarande skyldigheter och ansvar, i egenskap av stat. I offentliga verksamheter är det dessa rättigheter och skyldigheter som står på spel. Därför är det viktigt att vi förstår att offentliga tjänster inte är som vilka tjänster som helst. Offentliga tjänster ska generera delvis andra värden – de ska säkerställa att människor kan göra anspråk på sina mänskliga rättigheter.

Mellan människan och staten så finns en maktrelation där det kan vara svårt för en människa att förstå och göra rätt. Att använda det offentligas tjänster, oavsett om det är en app, en hemsida, en lots eller coachingtjänst, en reception eller informationsmaterial, är sällan helt enkelt. Det är ofta lagar och komplexa regelsystem som påverkar varför tjänsterna ser ut och fungerar som de gör. Och om en frågar varför det är som det är, så kan svaret vara: ”för att det är så bara”. Det är mycket som tas förgivet, och lite som verkligen ifrågasätts.

För att det är så, behöver inte
betyda att det ska vara så

Glappet vill fortsätta det resonemanget, med dig. Och söka efter andra sätt att göra det vi gör.

Om offentlig sektor ska utgöra det samhälle som människorna behöver och längtar efter, så måste det finnas rörelse. Glappet är ett stöd i det, en trygg hand att hålla i, eftersom rörelsen kan kännas ovan och skapa lite yrsel.

Glappet kommer inte alltid göra det enkelt, men tillsammans klarar vi mycket mer än vi tror. Låt oss hjälpas åt att förstå mer om er och er verksamhet, de ni finns till för och hur ert uppdrag kan påverka mötet med dem. Låt oss prata om det ni gör och hur det bidrar till människorna?

Kanske världens
finaste jobb

I offentlig sektor finns människor som vill göra gott, som går till jobbet varje dag för att göra nyttiga saker för människorna och för det gemensammas bästa. Människor med drömmar och längtan om att bidra, som vill hjälpa till och att ge andra av det som de kan och har lärt sig. Det kan vara det finaste jobb som finns, att använda sin kompetens, tid och engagemang till att hjälpa andra och det är ett stort ansvar. Det betyder inte att det är lätt. Eller att det arbetet alltid får den uppmärksamhet som det förtjänar.

Till offentlig sektor kommer människor med sina rättigheter, behov och sin längtan. Med sina liv, precis så som de är, och behöver råd, stöd och hjälp. Ibland är det en lycklig tid, där samhällets stöd handlar om att få vara i det som händer precis just nu, som att lära känna sitt nyfödda barn eller att gå i skolan och lära sig om planeter, humlor och hypotenusa. Men det är också i utsatta situationer där pengarna inte räcker till hyran eller där en själv eller ens barn inte mår bra och behöver mer stöd för att fungera och orka med sin tillvaro.

I offentliga verksamheter är det mänskliga rättigheter som står på spel

Människor har rättigheter, i egenskap av människor. Offentlig sektor har motsvarande skyldigheter och ansvar, i egenskap av stat. I offentliga verksamheter är det dessa rättigheter och skyldigheter som står på spel. Därför är det viktigt att vi förstår att offentliga tjänster inte är som vilka tjänster som helst. Offentliga tjänster ska generera delvis andra värden – de ska säkerställa att människor kan göra anspråk på sina mänskliga rättigheter.

Mellan människan och staten så finns en maktrelation där det kan vara svårt för en människa att förstå och göra rätt. Att använda det offentligas tjänster, oavsett om det är en app, en hemsida, en lots eller coachingtjänst, en reception eller informationsmaterial, är sällan helt enkelt. Det är ofta lagar och komplexa regelsystem som påverkar varför tjänsterna ser ut och fungerar som de gör. Och om en frågar varför det är som det är, så kan svaret vara: ”för att det är så bara”. Det är mycket som tas förgivet, och lite som verkligen ifrågasätts.

För att det är så,
behöver inte betyda
att det ska vara så

Glappet vill fortsätta det resonemanget, med dig. Och söka efter andra sätt att göra det vi gör.

Om offentlig sektor ska utgöra det samhälle som människorna behöver och längtar efter, så måste det finnas rörelse. Glappet är ett stöd i det, en trygg hand att hålla i, eftersom rörelsen kan kännas ovan och skapa lite yrsel.

Glappet kommer inte alltid göra det enkelt, men tillsammans klarar vi mycket mer än vi tror. Låt oss hjälpas åt att förstå mer om er och er verksamhet, de ni finns till för och hur ert uppdrag kan påverka mötet med dem. Låt oss prata om det ni gör och hur det bidrar till människorna?