Välj en sida
GLAPPET K MIN RÖST I DEBATTEN

Vad är en elefant,

om inte en elefant?

Glapp i debatten är mitt bidrag till att börja se det som inte syns och höra det som inte hörs. Att utforska olika situationer eller ämnen för att förstå vad som inte märks. Men också att få syn på att få saker är svartvita. I stället verkar det vara så att ju mer vi söker desto mer komplext upplever vi det vi finner.

Och vad gör vi när saker är komplexa? Jo, då verkar vi vilja stycka sönder och dela upp det som annars kan upplevas som för utmanande eller överväldigande. Någon säger: ”Vi måste äta elefanten i småbitar” och några andra nickar instämmande. För hur skulle det annars gå?

Min erfarenhet är att det inte fungerar. Människor behöver också förstå den större bilden. Och komplexitet behöver snarare omfamnas än att begränsas. Saker blir nämligen inte mindre komplexa bara för att vi vill att de ska vara det.

Hur ska människor förstå att det ÄR EN SNABEL som landat i deras knä, OM DE ALDRIG sett en elefant?

Jag vill att vi snarare tränar på att bjuda in komplexitet, zoomar ut och ser det vi behöver se, i ett ännu större sammanhang – se elefanten där elefanten befinner sig.

Glapp i debatten vill ställa frågor som kanske till en början försvårar, men som också skapar klarhet. För en elefant behöver få vara just en elefant, om vi ska förstå oss på den.

Syftet med texterna är att du ska reagera, kanske bli lite lycklig eller lite provocerad, kanske både och. Kanske får du dig en ny fråga som ställer något på tvärs? Kanske väcker det tankar som du inte tidigare tänkt? Kanske är det precis så som du tänkt, och du känner glädje över att jag tänker som du?

Glapp i debatten STÄLLER frågor
som vi behöver utforska mer

Glapp i debatten är underlag för samtal och diskussion, men också för föreläsningar och fördjupningar. Jag har mycket research, erfarenhet och kunskap bakom de här texterna, som jag gärna berättar mer om, i mötet med dig. Och om du vet något glapp som du är särskilt nyfiken på så är jag mer än ivrig att få utforska det också!

GLAPPET K MIN RÖST I DEBATTEN

Vad är en

elefant, om inte

en elefant?

Glapp i debatten är mitt bidrag till att börja se det som inte syns och höra det som inte hörs. Att utforska olika situationer eller ämnen för att förstå vad som inte märks. Men också att få syn på att få saker är svartvita. I stället verkar det vara så att ju mer vi söker desto mer komplext upplever vi det vi finner.

Och vad gör vi när saker är komplexa? Jo, då verkar vi vilja stycka sönder och dela upp det som annars kan upplevas som för utmanande eller överväldigande. Någon säger: ”Vi måste äta elefanten i småbitar” och några andra nickar instämmande. För hur skulle det annars gå?

Min erfarenhet är att det inte fungerar. Människor behöver också förstå den större bilden. Och komplexitet behöver snarare omfamnas än att begränsas. Saker blir nämligen inte mindre komplexa bara för att vi vill att de ska vara det.

Hur ska människor förstå
att det ÄR EN SNABEL som
landat i deras knä, OM DE
ALDRIG sett en elefant?

Jag vill att vi snarare tränar på att bjuda in komplexitet, zoomar ut och ser det vi behöver se, i ett ännu större sammanhang – se elefanten där elefanten befinner sig.

Glapp i debatten vill ställa frågor som kanske till en början försvårar, men som också skapar klarhet. För en elefant behöver få vara just en elefant, om vi ska förstå oss på den.

Syftet med texterna är att du ska reagera, kanske bli lite lycklig eller lite provocerad, kanske både och. Kanske får du dig en ny fråga som ställer något på tvärs? Kanske väcker det tankar som du inte tidigare tänkt? Kanske är det precis så som du tänkt, och du känner glädje över att jag tänker som du?

Glapp i debatten ställer
frågor SOM vi behöver
utforska mer

Glapp i debatten är underlag för samtal och diskussion, men också för föreläsningar och fördjupningar. Jag har mycket research, erfarenhet och kunskap bakom de här texterna, som jag gärna berättar mer om, i mötet med dig. Och om du vet något glapp som du är särskilt nyfiken på så är jag mer än ivrig att få utforska det också!