Välj en sida

Så hanterar vi personuppgifter

 

Glappet analysbyrå värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) för skydd av enskildas integritet när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter
En personuppgift är varje upplysning som kan knytas till en identifierad eller identifierbar levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn och kontaktuppgifter. Även bilder, intervjumaterial och ljudupptagningar kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns.

Personuppgiftsbehandling
Alla former av åtgärder som görs när det gäller personuppgifter utgör personuppgiftsbehandlingar, till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning med mera.

En personuppgiftsbehandling är endast laglig om den uppfyller något av de olika villkor som beskrivs i dataskyddsförordningen, exempelvis att den krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt lag, den registrerade har lämnat ett samtycke till behandlingen eller att behandlingens ändamål rör den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

Mer information om dataskyddsförordningen finns på Datainspektionens webbplats.

Glappets personuppgiftsbehandlingar
Glappet behandlar namn och kontaktuppgifter för personer hos nuvarande och potentiella kunder. Glappet behandlar också namn och kontaktuppgifter till dig som hör av sig till Glappet, med intresse för innehållet på webbplatsen. Uppgifterna används vid försäljning samt vid aktiviteter där vi möts, fysiskt eller digitalt, kring gemensamma intressen. Som laglig grund för denna behandling ligger Glappets berättigade intresse.

För att hantera vår webbplats använder Glappet tredjepartsleverantörer för att analysera hur våra webbplatsanvändare nyttjar vår sajt. Dessa tredjepartsleverantörer använder cookies för att hjälpa oss att förbättra användarupplevelsen, hantera innehållet på vår sajt och analysera hur användarna navigerar och använder webbplatsen. Laglig grund för denna behandling är också berättigat intresse.

Om du inte vill att cookies ska användas på din enhet kan du justera inställningen för din webbläsare så att alla eller vissa cookies blockeras. Du kan också göra inställningar så att du varnas när en cookie används på din enhet.

Glappet behandlar även personuppgifter inom kundprojekt, då på uppdrag av kunden för att fullgöra tecknat avtal. Detta regleras i tillämpliga fall med personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med respektive kund.

Dina rättigheter
Dataskyddsförordningen ger dig rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av vår behandling av uppgifterna samt att invända mot behandlingen av dina uppgifter.

Om du har frågor eller synpunkter när det gäller våra personuppgiftsbehandlingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Glappet analysbyrå
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

070 – 951 47 31

hej@glappet.nu

Så hanterar

vi person-

uppgifter

 

Glappet analysbyrå värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi följer dataskydds­förordningen (GDPR) för skydd av enskildas integritet när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter
En personuppgift är varje upplysning som kan knytas till en identifierad eller identifierbar levande fysisk person. Exempel på person­uppgif­ter är personnummer, namn och kontaktuppgifter. Även bilder, intervju­material och ljudupptagningar kan vara person­­uppgifter, även om inga namn nämns.

Personuppgiftsbehandling
Alla former av åtgärder som görs när det gäller personuppgifter utgör personuppgifts­behandlingar, till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning med mera.

En personuppgiftsbehandling är endast laglig om den uppfyller något av de olika villkor som beskrivs i dataskydds­förordningen, exempelvis att den krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt lag, den registrerade har lämnat ett samtycke till behandlingen eller att behandlingens ändamål rör den person­uppgifts­ansvariges berättigade intresse.

Mer information om dataskyddsförordningen finns på Datainspektionens webbplats.

Glappets personuppgiftsbehandlingar
Glappet behandlar namn och kontakt­uppgifter för personer hos nuvarande och potentiella kunder. Glappet behandlar också namn och kontaktuppgifter till dig som hör av sig till Glappet, med intresse för innehållet på webbplatsen. Uppgifterna används vid försäljning samt vid aktiviteter där vi möts, fysiskt eller digitalt, kring gemensamma intressen. Som laglig grund för denna behandling ligger Glappets berättigade intresse.

För att hantera vår webbplats använder Glappet tredjepartsleverantörer för att analysera hur våra webbplatsanvändare nyttjar vår sajt. Dessa tredjepartsleverantörer använder cookies för att hjälpa oss att förbättra användarupplevelsen, hantera innehållet på vår sajt och analysera hur användarna navigerar och använder webbplatsen. Laglig grund för denna behandling är också berättigat intresse.

Om du inte vill att cookies ska användas på din enhet kan du justera inställningen för din webbläsare så att alla eller vissa cookies blockeras. Du kan också göra inställningar så att du varnas när en cookie används på din enhet.

Glappet behandlar även personuppgifter inom kundprojekt, då på uppdrag av kunden för att fullgöra tecknat avtal. Detta regleras i tillämpliga fall med personuppgifts­biträdesavtal (PUB-avtal) med respektive kund.

Dina rättigheter
Dataskyddsförordningen ger dig rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av vår behandling av uppgifterna samt att invända mot behandlingen av dina uppgifter.

Om du har frågor eller synpunkter när det gäller våra personuppgiftsbehandlingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Glappet analysbyrå
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

070 – 951 47 31

hej@glappet.nu