GLAPPET K GLAPPET GÖR

Glappet gör

Vad kan du få för hjälp av Glappet? Jag kan ge dig mina idéer om det, så ser vi vad de gör med dig. Glappet fokuserar på utvecklingsprocessens tidiga faser: ResearchAnalysInsikt. Det betyder att det är i dessa faser som jag ser att verksamheter behöver mycket stöd för att utvecklingsarbetet inte ska halta. Att hitta lösningar och testa dem finns det många som längtar efter och vill delta i, men arbetet som föregår det är ofta en svag länk i många utvecklingsprocesser. Det arbetet går ut på att ta reda på hur vi kan veta att vi väljer rätt lösningar, lösningar som faktiskt behövs och som skapar rätt värden för rätt personer. Tänk om vi måste sluta göra något som inte fungerar först? Det riskerar vi att aldrig få veta när nya lösningar är utgångspunkten.

Research

Det saknas inte underlag om läget vi befinner oss i. Inte heller saknas det underlag som säger att läget kanske är ett annat än det vi tänker oss. Det saknas inte heller människor och organisationer som vet mycket om läget här och nu, om människors erfarenheter, upplevelser och längtan. Det saknas inte andra som vet saker om det som är vårt ansvar och arbetsfält.

Det som saknas är tid, prioriteringar och förmåga att på riktigt skapa sig en förståelse för människorna, situationen och de sammanhang som frågorna verkar i. Det saknas öppenhet, systematik och metodik för att ta till sig det som andra vet. Det saknas kompetens för att genomföra den här typen av research på egen hand. Det saknas fantasi att leta på fler ställen och på nya sätt. 

Det här kan Glappet hjälpa dig med. Vi formulerar tillsammans de frågor som du och ni står inför. Vi tar reda på vilka andra som kan ha tankar om dina frågor, och hur vi kan hitta svaren. Glappet hjälper dig med din research, tillsammans med dig i någon form. Vi planerar, pratar om olika sätt att söka och olika andra att ta hjälp av. Vi tar oss till olika platser och möter olika människor, i de sammanhang som är deras.

Du lär dig bäst om du hänger med, och inte ställer dig utanför. Då kommer du få veta mer om vad andra vet om det som är ditt ansvar och arbetsfält. Du kommer också lära dig hur du gör det här själv nästa gång, hur du kan leta på nya ställen och uppdatera dig och dina insikter. Och vem du kan ta med dig. Jag lovar, du kommer bli glad över att det finns så mycket vetande!

 

Analys

Det saknas inte utbildningar och konferenser på olika viktiga ämnen. Det saknas inte heller ambitioner eller planer för att yrkesverksamma behöver kompetensutveckling, att vi ska dela kunskap med varandra. Nog lär vi oss saker alltid, men vad gör vi av det? Det saknas inte drömmar om att jobba på tvärsen. Det saknas inte heller idéer om att sätta ihop team med olika kompetenser och styrkor för att få ut något annat, något mer av utvecklingsarbetet.

Det som saknas är snarare idéer om hur konferensen, utbildningen, arbetssättet eller vad det än är ska påverka verksamheten sen. Hur ska verksamheten utvecklas, planeras, genomföras och följas upp annorlunda – nu när vi vet det här nya? Det saknas tydliga anspråk från organisationen om att skapa nya värden, mer av värden, något som är viktigt, för fler. Och det är svårt för något nytt att tränga undan något väl etablerat, om det inte får hjälp.

Ny kunskap verkar läggas på hög. Den kan vara viktig för en stund, men ges ofta inte större utrymme än så. De läggs inte bredvid varandra för att gemensamt skapa en större bild. För att det saknas analytisk kompetens att sätta viktiga frågor i större sammanhang. Tänk om en ny och kanske mer komplex bild kanske framträder? En bild som kanske utmanar den rådande? Frågan ”tänk om…” ställs alltför sällan, i stället fortsätter det mesta likt det var förut. Trots att vi säger att vi vill ha förändring? 

Glappet kan hjälpa dig genom att tillföra analytisk kompetens för att skapa förståelse för hur något särskilt hänger ihop, eller inte hänger ihop, med något annat. Det där nya, hur påverkar det er, på vilket sätt och hur kan ni ta hand om det på bästa sätt? Vi hjälps åt och skapar tillsammans kapacitet att förhålla oss till både-och, å ena sidan och å andra sidan, samtidigt. Vi spanar efter det som finns och ser luckorna av det som saknas. 

Vi ser på omvärlden utifrån de perspektiv som på riktigt är relevanta för er. Vi motstår viljan att stycka sönder komplexa frågor i mindre och gripbara delar och bjuder istället in komplexiteten och den större bilden. Hur vi gör det bestämmer vi tillsammans. Att se en fråga i sitt större sammanhang är lättare att göra tillsammans. Glappet vill gärna vara tillsammans med dig och bygga förmåga till analys i fortsättningen. Hur låter det?

Insikt

Det saknas inte sanningar om vad som är och borde vara. Det saknas inte heller olika bilder om vad som är sant och olika antaganden som en verksamhet vilar på. Det saknas inte perspektiv och associationer till andra tider. Det saknas inte berättelser om vad som är eller kanske snarare borde vara. Det finns stort engagemang i förändring, men ändå verkar vi fastna i våra bilder och berättelser.

Det som saknas är gemensamma idéer om det, som bygger på gemensam förståelse och insikt. Ihop med de människor som det berör. För det saknas ofta, utrymme för människorna i det som vi kallar verksamhet. Våra vackra ord handlar allt som oftast om verksamheten i sig, och i bästa fall om hur den ska uppfattas. Men ibland inte ens det.

De väl valda orden handlar inte lika ofta om faktiska värden, vilken förändring vi vill bidra till i människors liv eller hur vi vet om vi faktiskt gör det. Insikter behöver delas och förstås tillsammans, och det saknas ofta samtal om det som vi lätt tar för givet. Det brukar märkas när frågan ställs, om inte förr – Hur vet ni att ni skapar de värden som ni avser, med dem som ni finns till för?  

Det saknas ibland kompetens för att göra kunskap och förståelse till insikter som kan delas av fler. Det räcker inte att samla på sig kunskap om den stannar hos dig och mig. Kunskapen behöver formuleras och paketeras på ett sätt så att de kan förmedlas till fler. Glappet kan hjälpa dig att utifrån research och analys, formulera de insikter som människor i er verksamhet, så väl rättighetsbärare som ansvarsbärare, kan känna igen sig i och känna empati för. De som ni kommer tillbaka till i planering, genomförande och uppföljning av er verksamhet. Insikter som ni behöver grunda er måluppfyllelse på. 

Insikterna är också viktiga utgångspunkter i vidare utvecklingsarbete. De utgör en övergång till lösningsdelen i utvecklingen, och de hjälper er att förstå om det är rätt lösningar som ni testar, så att ni löser de utmaningar och situationer som människor upplever som utmanande och problematiska, på riktigt.  

GLAPPET GÖR

Vad kan du få för hjälp av Glappet? Jag kan ge dig mina idéer om det, så ser vi vad de gör med dig. Glappet fokuserar på utvecklingsprocessens tidiga faser:

ResearchAnalysInsikt

Det betyder att det är i dessa faser som jag ser att verksamheter behöver mycket stöd för att utvecklingsarbetet inte ska halta. Att hitta lösningar och testa dem finns det många som längtar efter och vill delta i, men arbetet som föregår det är ofta en svag länk i många utvecklingsprocesser. Det arbetet går ut på att ta reda på hur vi kan veta att vi väljer rätt lösningar, lösningar som faktiskt behövs och som skapar rätt värden för rätt personer. Tänk om vi måste sluta göra något som inte fungerar först? Det riskerar vi att aldrig få veta när nya lösningar är utgångspunkten.

Research

Det saknas inte underlag om läget vi befinner oss i. Inte heller saknas det underlag som säger att läget kanske är ett annat än det vi tänker oss. Det saknas inte heller människor och organisationer som vet mycket om läget här och nu, om människors erfarenheter, upplevelser och längtan. Det saknas inte andra som vet saker om det som är vårt ansvar och arbetsfält.

Det som saknas är tid, prioriteringar och förmåga att på riktigt skapa sig en förståelse för människorna, situationen och de sammanhang som frågorna verkar i. Det saknas öppenhet, systematik och metodik för att ta till sig det som andra vet. Det saknas kompetens för att genomföra den här typen av research på egen hand. Det saknas fantasi att leta på fler ställen och på nya sätt.

Det här kan Glappet hjälpa dig med. Vi formulerar tillsammans de frågor som du och ni står inför. Vi tar reda på vilka andra som kan ha tankar om dina frågor, och hur vi kan hitta svaren. Glappet hjälper dig med din research, tillsammans med dig i någon form. Vi planerar, pratar om olika sätt att söka och olika andra att ta hjälp av. Vi tar oss till olika platser och möter olika människor, i de sammanhang som är deras.

Du lär dig bäst om du hänger med, och inte ställer dig utanför. Då kommer du få veta mer om vad andra vet om det som är ditt ansvar och arbetsfält. Du kommer också lära dig hur du gör det här själv nästa gång, hur du kan leta på nya ställen och uppdatera dig och dina insikter. Och vem du kan ta med dig. Jag lovar, du kommer bli glad över att det finns så mycket vetande!

Analys

Det saknas inte utbildningar och konferenser på olika viktiga ämnen. Det saknas inte heller ambitioner eller planer för att yrkes­verksamma behöver kompetens­utveckling, att vi ska dela kunskap med varandra. Nog lär vi oss saker alltid, men vad gör vi av det? Det saknas inte drömmar om att jobba på tvärsen. Det saknas inte heller idéer om att sätta ihop team med olika kompetenser och styrkor för att få ut något annat, något mer av utvecklingsarbetet.

Det som saknas är snarare idéer om hur konferensen, utbildningen, arbetssättet eller vad det än är ska påverka verksamheten sen. Hur ska verksamheten utvecklas, planeras, genomföras och följas upp annorlunda – nu när vi vet det här nya? Det saknas tydliga anspråk från organisationen om att skapa nya värden, mer av värden, något som är viktigt, för fler. Och det är svårt för något nytt att tränga undan något väl etablerat, om det inte får hjälp.

Ny kunskap verkar läggas på hög. Den kan vara viktig för en stund, men ges ofta inte större utrymme än så. De läggs inte bredvid varandra för att gemensamt skapa en större bild. För att det saknas analytisk kompetens att sätta viktiga frågor i större sammanhang. Tänk om en ny och kanske mer komplex bild kanske framträder? En bild som kanske utmanar den rådande? Frågan ”tänk om…” ställs alltför sällan, i stället fortsätter det mesta likt det var förut. Trots att vi säger att vi vill ha förändring? 

Glappet kan hjälpa dig genom att tillföra analytisk kompetens för att skapa förståelse för hur något särskilt hänger ihop, eller inte hänger ihop, med något annat. Det där nya, hur påverkar det er, på vilket sätt och hur kan ni ta hand om det på bästa sätt? Vi hjälps åt och skapar tillsammans kapacitet att förhålla oss till både-och, å ena sidan och å andra sidan, samtidigt. Vi spanar efter det som finns och ser luckorna av det som saknas. 

 Vi ser på omvärlden utifrån de perspektiv som på riktigt är relevanta för er. Vi motstår viljan att stycka sönder komplexa frågor i mindre och gripbara delar och bjuder istället in komplexiteten och den större bilden. Hur vi gör det bestämmer vi tillsammans. Att se en fråga i sitt större sammanhang är lättare att göra tillsammans. Glappet vill gärna vara tillsammans med dig och bygga förmåga till analys i fortsättningen. Hur låter det?

 Insikt

Det saknas inte sanningar om vad som är och borde vara. Det saknas inte heller olika bilder om vad som är sant och olika antaganden som en verksamhet vilar på. Det saknas inte perspektiv och associationer till andra tider. Det saknas inte berättelser om vad som är eller kanske snarare borde vara. Det finns stort engagemang i förändring, men ändå verkar vi fastna i våra bilder och berättelser.

Det som saknas är gemensamma idéer om det, som bygger på gemensam förståelse och insikt. Ihop med de människor som det berör. För det saknas ofta, utrymme för människorna i det som vi kallar verksamhet. Våra vackra ord handlar allt som oftast om verksamheten i sig, och i bästa fall om hur den ska uppfattas. Men ibland inte ens det.

De väl valda orden handlar inte lika ofta om faktiska värden, vilken förändring vi vill bidra till i människors liv eller hur vi vet om vi faktiskt gör det. Insikter behöver delas och förstås tillsammans, och det saknas ofta samtal om det som vi lätt tar för givet. Det brukar märkas när frågan ställs, om inte förr – Hur vet ni att ni skapar de värden som ni avser, med dem som ni finns till för?  

Det saknas ibland kompetens för att göra kunskap och förståelse till insikter som kan delas av fler. Det räcker inte att samla på sig kunskap om den stannar hos dig och mig. Kunskapen behöver formuleras och paketeras på ett sätt så att de kan förmedlas till fler. Glappet kan hjälpa dig att utifrån research och analys, formulera de insikter som människor i er verksamhet, så väl rättighetsbärare som ansvarsbärare, kan känna igen sig i och känna empati för. De som ni kommer tillbaka till i planering, genomförande och uppföljning av er verksamhet. Insikter som ni behöver grunda er måluppfyllelse på. 

Insikterna är också viktiga utgångspunkter i vidare utvecklingsarbete. De utgör en övergång till lösningsdelen i utvecklingen, och de hjälper er att förstå om det är rätt lösningar som ni testar, så att ni löser de utmaningar och situationer som människor upplever som utmanande och problematiska, på riktigt.  

Kontakt

GLAPPET analysbyrå
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

Följ glappet

Facebook

LinkedIn

Kontakt

Glappet
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

GDPR

Följ glappet

Facebook

LinkedIn

Kontakta

GLAPPET analysbyrå
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

GDPR

Följ glappet

Facebook

LinkedIn