Välj en sida
Home 9 DEMOKRATIAKTIVIST

DEMOKRATIAKTIVIST

Vi behöver vårda och värna vår demokrati för att den ska vara så levande och öppen som vi vill ha den. Att vårda och värna är också att vakta, att se till att den är vår och allas. Demokratins väktare finns överallt. Som offentligt anställd är uppgiften given dig, att du har ett stort ansvar för uppdraget som du och din organisation fått av demokratin. Men offentligt anställda är inte ensamma i det. I Sverige har vi sedan länge ett fantastiskt civilsamhälle som både driver på och skapar demokratins innehåll och värden.

Att vara demokratiaktivist,
på egen hand eller i organiserad form,
är också ett väkteri.

Att uppfatta situationer eller frågor där demokratin inte räcker till. Att sprida information om olika människors livssituation och konsekvenser av demokratins gränser. Att använda demokratiska rättigheter för att synliggöra vikten av friheter i ett öppet samhälle. Demokratiaktivisterna är livsviktiga för en levande demokrati.

Men, likt den demokratiska förvaltningen kan även vi aktivister och våra organisationer drabbas av både tunnelseende och ovilja till förändring. För att organisering ofta innebär att vissa saker behöver prioriteras framför annat, frågor hissas och frågor dissas. Efter ett tag så är ordningen ganska behaglig, och även aktivister behöver få känna lugn i att saker har sin gilla gång. Det tuffar på. 

Då kan det vara nyttigt och spännande att bli lite omskakad, få lite ovana frågor och känna sig lite ifrågasatt. Att nosa på de hinder som en själv är med och sätter upp, för att under helt ofarliga former testa om de går att omförhandla. Det kan vara nästan lite befriande att få syn på att även den vassaste aktivistorganisation exkluderar perspektiv och frågor som skakar om när de åter bjuds in och inte låter sig väljas bort.

Alla organisationer handlar om människor,
människor som vill saker tillsammans.

Alla organisationer har ett uppdrag som de på bästa sätt försöker ta ansvar för. Och det kan se väldigt olika ut. Att vara aktivist är att vara full med liv och ideal, drömmar och passion. Att vara aktivist är att vara människa. Och alla människor behöver en stödjande hand ibland, en stödjande hand som i trygga samtal vågar ställa jobbiga frågor. För vi aktivister vet, att jobbiga frågor är exakt det som förändring handlar om, även om människan i oss kanske helst slipper. 

Låt oss ställa de frågor som vi behöver ställa oss för att skapa en öppen demokrati där makten är rättvis. Låt oss hjälpas åt att vårda, värna och vakta demokratin, för fler är alltid mer när det kommer till demokrati.

Människor vill och människor kan

– det behöver vi prata om

Glappet vill utforska alla möjligheter som finns för att vi tillsammans med människorna ska skapa det bästa samhälle som vi kan. Jag har föreläst för både offentliga organisationer, företag och studenter på universitet och högskolor om mänskliga rättigheter och tjänstedesign, om hur det offentliga uppdraget ställer särskilda krav på uppdrag om tjänster, utveckling och utvärdering. Jag gör det gärna igen, och igen så att vi kan mötas och prata om hur vi gör det vi gör tillsammans med människorna. Hör av dig om du är nyfiken!

DEMOKRATI­AKTIVIST

Vi behöver vårda och värna vår demokrati för att den ska vara så levande och öppen som vi vill ha den. Att vårda och värna är också att vakta, att se till att den är vår och allas. Demokratins väktare finns överallt. Som offentligt anställd är uppgiften given dig, att du har ett stort ansvar för uppdraget som du och din organisation fått av demokratin. Men offentligt anställda är inte ensamma i det. I Sverige har vi sedan länge ett fantastiskt civilsamhälle som både driver på och skapar demokratins innehåll och värden.

Att vara demokratiaktivist,
på egen hand eller i organiserad form,
är också ett väkteri.

Att uppfatta situationer eller frågor där demokratin inte räcker till. Att sprida information om olika människors livssituation och konsekvenser av demokratins gränser. Att använda demokratiska rättigheter för att synliggöra vikten av friheter i ett öppet samhälle. Demokratiaktivisterna är livsviktiga för en levande demokrati.

Men, likt den demokratiska förvaltningen kan även vi aktivister och våra organisationer drabbas av både tunnelseende och ovilja till förändring. För att organisering ofta innebär att vissa saker behöver prioriteras framför annat, frågor hissas och frågor dissas. Efter ett tag så är ordningen ganska behaglig, och även aktivister behöver få känna lugn i att saker har sin gilla gång. Det tuffar på. 

Då kan det vara nyttigt och spännande att bli lite omskakad, få lite ovana frågor och känna sig lite ifrågasatt. Att nosa på de hinder som en själv är med och sätter upp, för att under helt ofarliga former testa om de går att omförhandla. Det kan vara nästan lite befriande att få syn på att även den vassaste aktivistorganisation exkluderar perspektiv och frågor som skakar om när de åter bjuds in och inte låter sig väljas bort.

Alla organisationer
handlar om människor,
människor som vill saker
tillsammans.

Alla organisationer har ett uppdrag som de på bästa sätt försöker ta ansvar för. Och det kan se väldigt olika ut. Att vara aktivist är att vara full med liv och ideal, drömmar och passion. Att vara aktivist är att vara människa. Och alla människor behöver en stödjande hand ibland, en stödjande hand som i trygga samtal vågar ställa jobbiga frågor. För vi aktivister vet, att jobbiga frågor är exakt det som förändring handlar om, även om människan i oss kanske helst slipper. 

Låt oss ställa de frågor som vi behöver ställa oss för att skapa en öppen demokrati där makten är rättvis. Låt oss hjälpas åt att vårda, värna och vakta demokratin, för fler är alltid mer när det kommer till demokrati.

Människor vill
och människor kan
– det behöver vi
prata om

Glappet vill utforska alla möjligheter som finns för att vi tillsammans med människorna ska skapa det bästa samhälle som vi kan. Jag har föreläst för både offentliga organisationer, företag och studenter på universitet och högskolor om mänskliga rättigheter och tjänstedesign, om hur det offentliga uppdraget ställer särskilda krav på uppdrag om tjänster, utveckling och utvärdering. Jag gör det gärna igen, och igen så att vi kan mötas och prata om hur vi gör det vi gör tillsammans med människorna. Hör av dig om du är nyfiken!