Välj en sida
GLAPPET K MARIE STENMAN

Hej!

Jag heter Marie, och det är jag som står bakom Glappet. Om du mailar till hej@glappet.nu så är det jag som får ditt mail, och det är jag som jublar över din kontakt och jag som kommer svara dig.

Jag vill inte bara
vara en nagel i ögat
på den som har
mer makt än jag

Jag är en sån där tjänsteperson, som valt att lägga min profession och 20 yrkesår på att bidra till att offentlig sektor ska bli sitt bästa. Jag valde offentlig sektor för att jag tycker att offentlig sektor är vackert, viktigt och på riktigt. Det offentliga möter människor, alla människor och deras behov av stöd i sina liv. I det uppdraget möter mänskliga rättigheter statens ansvar och där möter det enskilda det gemensamma.

Jag har valt att jobba i olika delar av offentlig sektor och även som konsult för att stödja olika offentliga uppdragsgivare. Efter många år av utforskande, nötande och eld på insidan av stora organisationer så har jag bestämt mig för att jag vill hitta nya former för mitt engagemang, min kompetens och min längtan. Jag vill inte bara vara en nagel i ögat på den som har mer makt än jag. Jag vill ihop med dig och andra, skapa en rörelse som inte går att stå emot.

Demokratin är vår,
de många människornas,
och den behöver oss

Med Glappet vill jag hitta dig som ihop med mig vill göra det lättare för systemet att utvecklas, i den riktning som behövs. Från insidan eller utsidan spelar ingen roll. Demokratin behöver allas röster, och vi behöver hjälpas åt att lyssna efter de röster som inte hörs.

För mig är det viktigt, och härligt med frågor som inte har givna svar. Frågor som inte har ett rätt eller fel. Och jag tror att det offentliga skulle må bra av att inte alltid själva svara på de frågor som ställs, utan att också själva våga ställa fler frågor. Jag tror inte att vi bara ska skapa mer och nytt. Jag tror vi kommer komma långt på att sluta göra saker som vi vet inte fungerar. Och om vi backar, så kommer andra människor ta plats. Jag tror att vi vet vad vi vill, och nu behöver vi göra det som behöver göras.

Välkommen till Glappet!

innovation i offentlig sektor

Jag har ett långtgående samarbete med Mälardalens högskola, både med lärare och studenter, sen många år tillbaka. Samarbetet handlar både om att föreläsa, att handleda studenter men också att bidra till att utbildningen i innovation utvecklas. Jag försöker särskilt beskriva och bidra med att offentlig sektors behov av innovation synliggörs och framhävs i en annars ganska affärsdriven miljö. Det här samarbetet är verkligen fantastiskt och givande!

Det samarbetet ledde till att jag våren 2020 deltog i högskolans kurs Innovationsledning i praktiken. I kursen ges studenterna ökad kunskap om innovation och innovationsledning, bland annat genom att de presenteras för olika organisationer och deras arbete med innovation. Presentationen gjordes i form av filmade intervjuer med representanter från olika organisationer. Jag jobbade då på Försäkringskassan och bidrar därför med mitt perspektiv på innovation inom Försäkringskassan.

Behoven av innovation inom offentlig sektor är ganska generella så jag tror att du som intresserar dig för innovation och förändring i offentlig sektor, både känner igen dig och kan relatera till innehållet i filmen. Jag hoppas också att den kanske väcker tankar och idéer, och kanske även ett behov av kontakt med mig och Glappet?

Hej!

Jag heter Marie, och det är jag som står bakom Glappet. Om du mailar till hej@glappet.nu så är det jag som får ditt mail, och det är jag som jublar över din kontakt och jag som kommer svara dig.

Jag vill inte bara
vara en nagel i ögat
på den som har
mer makt än jag

Jag är en sån där tjänsteperson, som valt att lägga min profession och 20 yrkesår på att bidra till att offentlig sektor ska bli sitt bästa. Jag valde offentlig sektor för att jag tycker att offentlig sektor är vackert, viktigt och på riktigt. Det offentliga möter människor, alla människor och deras behov av stöd i sina liv. I det uppdraget möter mänskliga rättigheter statens ansvar och där möter det enskilda det gemensamma.

Jag har valt att jobba i olika delar av offentlig sektor och även som konsult för att stödja olika offentliga uppdragsgivare. Efter många år av utforskande, nötande och eld på insidan av stora organisationer så har jag bestämt mig för att jag vill hitta nya former för mitt engagemang, min kompetens och min längtan. Jag vill inte bara vara en nagel i ögat på den som har mer makt än jag. Jag vill ihop med dig och andra, skapa en rörelse som inte går att stå emot.

Demokratin är vår,
de många människornas,
och den behöver oss.

Med Glappet vill jag hitta dig som ihop med mig vill göra det lättare för systemet att utvecklas, i den riktning som behövs. Från insidan eller utsidan spelar ingen roll. Demokratin behöver allas röster, och vi behöver hjälpas åt att lyssna efter de röster som inte hörs.

För mig är det viktigt, och härligt med frågor som inte har givna svar. Frågor som inte har ett rätt eller fel. Och jag tror att det offentliga skulle må bra av att inte alltid själva svara på de frågor som ställs, utan att också själva våga ställa fler frågor. Jag tror inte att vi bara ska skapa mer och nytt. Jag tror vi kommer komma långt på att sluta göra saker som vi vet inte fungerar. Och om vi backar, så kommer andra människor ta plats. Jag tror att vi vet vad vi vill, och nu behöver vi göra det som behöver göras.

Välkommen till Glappet!

innovation i

offentlig sektor

Jag har ett långtgående samarbete med Mälardalens högskola, både med lärare och studenter, sen många år tillbaka. Samarbetet handlar både om att föreläsa, att handleda studenter men också att bidra till att utbildningen i innovation utvecklas. Jag försöker särskilt beskriva och bidra med att offentlig sektors behov av innovation synliggörs och framhävs i en annars ganska affärsdriven miljö. Det här samarbetet är verkligen fantastiskt och givande!

Det samarbetet ledde till att jag våren 2020 deltog i högskolans kurs Innovationsledning i praktiken. I kursen ges studenterna ökad kunskap om innovation och innovationsledning, bland annat genom att de presenteras för olika organisationer och deras arbete med innovation. Presentationen gjordes i form av filmade intervjuer med representanter från olika organisationer. Jag jobbade då på Försäkringskassan och bidrar därför med mitt perspektiv på innovation inom Försäkringskassan.

Behoven av innovation inom offentlig sektor är ganska generella så jag tror att du som intresserar dig för innovation och förändring i offentlig sektor, både känner igen dig och kan relatera till innehållet i filmen. Jag hoppas också att den kanske väcker tankar och idéer, och kanske även ett behov av kontakt med mig och Glappet?