Välj en sida
november, 2020

AI – för dig och mig?

Är du nyfiken på AI eller känner du att det inte är något för dig? Innan du bestämmer dig för att det inte är för dig, så låt oss prata om det. För AI är du och jag. Så vi kan inte avstå. Eller vi kan, men vem säkerställer då vad du och jag blir en del av? I våra liv så lämnar vi spår efter oss, spår som i form av data utgör allt som AI är. AI är du och jag och vi behöver verkligen prata om det.

AI – Artificiell intelligens är modern teknik som är bra på att uppnå uppsatta mål, lösa komplexa frågor och ge förutsägelser och samtidigt hela tiden förbättra sig själv på att göra just det. Och, viktigt är, att AI gör det utan behov av ständig styrning av en mänsklig hjärna och hand. AI är också data, och AI handlar om hur vi människor blir data, genom all information som finns om oss och som vi lämnar efter oss.

Utvecklingen av AI görs av tekniker, de som kan tekniken som bygger AI. Men AI är inte bara teknik. AI är att använda oss människor och vår data, för att analysera och förutspå nästa moment, att ständigt bli bättre och bättre på just det, genom att använda mer och mer data… AI är att skapa morgondagen. Utan att människan har en aning om hur det går till. Det går vansinnigt fort och så snart AI är smartare än oss människor, så är loppet förlorat.

Om du ber AI skapa fred på jorden, så kan den göra det. Sannolikt skulle AI ganska snart ta reda på vad – eller snarare vem – det är som skapar krig. Jo, människan. Då kan AI lätt räkna ut att utan människor – inget krig. Alltså fred på jorden. Och det är inte framtid, det är nu. AI finns redan i vapen. AI gör vapen så listiga att de inte går att försvara sig mot. AI har inga värderingar. AI kan inte värdera något som gott eller ont. Inte heller ta ansvar, eftersom ansvar kräver något som en teknik inte har. Något mänskligt.

Vi människor blir data när vi lever våra liv

Vi blir data i alla de sammanhang där det finns information om oss och där vi lämnar information efter oss. Vilka hemsidor vi besöker. Hur vi klickar på en hemsida. Vilka vi följer på sociala medier. Vilka vi ringer, och när vi ringer. Vilka kanaler vi tittar på. Hur länge vi tittar. Vilka Youtube-klipp som vi gillar osv. Så all denna data skapar möjligheter för AI. Och vi människor utgör i förlängningen också AI. Trots att AI handlar om oss människor så är det teknikutvecklingen som helt dominerar AI-utvecklingen. Den frågan som teknikerna ställer gällande AI är: vad är tekniskt möjligt? Sen, i bästa fall men långt, långt senare finns det forskare och andra som ställer frågor om etik och om vad som är bra AI.

Men människorna då, var finns vi i det?

Kraften i AI är enorm, hastigheten är hysterisk och möjligheterna oändliga, hoten svåra att överblicka. AI är här. AI är inte framtid och scenarios, utan AI är, här och nu. Vi ska inte bli rädda, särskilt inte om rädslan förlamar oss. Men vad ska vi göra då? Vi skulle behöva förhålla oss till AI som en existentiell fråga, för dig, mig och hela mänskligheten – eftersom det är det som AI sätter på spel, eller snarare som vi människor sätter på spel genom att utveckla AI. Är du nyfiken på det här, hur vi som människor behöver förstå och använda AI? Eller känner du fortfarande för att låta andra lösa det där, eftersom det verkar både flummigt och svårt? AI-glappet handlar också om dig, och mig. Att vi inte kan lämna till andra att leda den här utvecklingen och gömma oss bakom andra och låta andra ta ansvar. Det går helt enkelt inte.

Vi måste ställa våra frågor, de vi behöver ställa för att förstå

Jobbar du i offentlig sektor så är det här också en existentiell fråga för din organisation och verksamhet. Du kanske vet att AI utvecklas i varje myndighet, region och kommun, i jakten på effektivitet och standardisering. Men, påstår jag, utan tillräcklig förståelse för vad det gör med samhället i stort – specifikt samhällskontraktet mellan människorna och det offentliga. Vi behöver ställa oss frågan om vilka värden som vi vill ska känneteckna det samhälle vi vill ha, idag och i morgon.

AI ska ju gå våra ärenden och inte tvärt om

Oavsett om du är nyfiken eller skraj, så behöver du och jag kliva på, nu! Och vi kan göra det tillsammans. Glappet kan hjälpa dig och din organisation att förstå mer om AI och hur det är relevant för er, och inte bara för IT-avdelningens tekniker. Glappet kan hjälpa dig att se mer av avståndet mellan offentlig verksamhet, människorna som jobbar där och människorna som verksamheten finns till för – och AI-utvecklingen så som den bedrivs idag. AI-utvecklingen behöver verkligen fler röster och kan det vara så att din och din verksamhets röst inte hörs tillräckligt tydligt i din organisation?

Du kanske också vill läsa…

Hemmasittarens vrål?

Hemmasittarens vrål?

Skolstart. Både brevlådan och sociala medier fylls med bilder på glada och förväntansfulla barn som ska börja skolan...

Hon som var jag?

Hon som var jag?

Jag har en vän som för ett tag sen födde sitt första barn. Sen hon fick sitt barn så har vi haft anledning att prata...