Glappet vilar på frågans kraft – att fråga sig vad som saknas.

Inte som i att det inte finns, mer som i att det inte hörs, eller syns.

För att ibland är frågorna viktigare än svaren.

Demokratin är vår

Demokrati betyder folkstyre. Demokrati handlar om makt. Makten ska komma från folket, och det är folket som bestämmer hur makten ska fördelas. Demokratin ska fördela makten så att den som får många röster från folket får mer makt, och den som får färre röster från folket får mindre makt. 

Mänskliga rättigheter är ett sätt att formulera vad som inte får göras mot någon människa och vad som bör göras för varje människa. Mänskliga rättigheter är ett sätt att reglera förhållandet mellan individen och den politiska makten, så att makten inte kränker människor. 

I en demokrati är det statens uppgift att respektera, skydda, och främja alla människors mänskliga rättigheter. Det betyder att makten som fördelas i demokratin måste ta den uppgiften på fullaste allvar, oavsett vilka som får mest makt så har de ett ansvar för alla människors lika rätt och värde.

Men, det händer inte av sig själv. För när grupper av människor som tycker lika i många frågor får mycket makt, så kan de bestämma mer. Det betyder att de med stöd av demokratiskt fördelad makt, kan bilda majoritet och genom det driva igenom politik som utarmar andra gruppers och minoriteters rättigheter. På så sätt kan större grupper utsätta mindre grupper för övergrepp i demokratins namn. 

Demokratin är inte en garant
för alla människors lika rätt och värde


Det är en livsviktig balansgång i en demokrati – att makten fördelas enligt folkets vilja, samtidigt som makten inte tillåts förhandla med vissa människors mänskliga rättigheter. 
Allas våra mänskliga rättigheter ligger i händerna på den demokratiska makten – det är det som är hjärtat i en demokrati. Hjärtat som vi behöver värna, vårda och främja för att det inte ska sluta slå. 

Maktordningar utmanar demokratin

För att värna, vårda och främja demokratin så behöver vi prata om makt, maktordningar och strukturer som hindrar människor att erfara sitt värde och sina rättigheter som lika, i alla lägen. Vi behöver prata om maktordningar i vårt samhälle – strukturer som överordnar vissa människor och grupper och samtidigt underordnar andra människor och grupper. 

Maktordningar utmanar demokratin genom att hindra att makten från folket fördelas jämlikt mellan individer och grupper i samhället. När individer och grupper inte får tillgång till makt på jämlika villkor, så riskerar dessa människor att förlora sin röst i det demokratiska samtalet och styret. När det händer är inte längre makten folkets, då har styret blivit ett annat. Och då hänger våra mänskliga rättigheter plötsligt i luften.

Glappet vill därför syna alla maktordningar som ställer människor utanför demokratin. Syna dem och granska dess innehåll i ljuset av demokrati och mänskliga rättigheter. Glappet vill montera ner de strukturer som hindrar människor att delta på jämlika villkor. För i en demokrati som värnar alla människors lika rätt och värde, måste makten fördelas jämlikt och rättvist.

Glappet vill hitta dig
du som också tänker att det går, som vill hitta fler och göra mer. 

Demokratin fördelar mänskliga rättigheter i ansvar och rättigheter, så att varje rättighet också följs av ett ansvar, från staten. För att säkra alla människors lika rätt och värde så behöver vi se både rättigheten, ansvaret och dess bärare som lika viktiga. Vi kommer långt på att vilja gott, men vi kommer ännu längre om vi också är överens om vad gott är, för vem och varför.

Låt oss frigöra den energi och kraft som finns i mötet mellan människor. 

Rättighetsbärare

Glappet vill att rättighetsbärare runt om i samhället vet mer om sina rättigheter – att de bär sina rättigheter nära hjärtat. Glappet vill att barn och unga, vuxna och äldre ska känna sig stärkta av sina rättigheter. Att veta sin rätt hjälper människor att delta och utveckla demokratin, men också att aktivt söka det ansvar som varje rättighet möts av. Demokratin måste vårdas och värnas av oss som tillsammans utgör den! 

Ansvarsbärare

Glappet vill också att ansvarsbärare förstår mer om sitt ansvar – att de bär sitt ansvar nära hjärtat. Glappet vill hjälpa till att se på ansvaret på fler och andra sätt, få syn på fler perspektiv och fler möjligheter. Glappet vill stödja de ansvarsbärare, demokratiaktivister och eldsjälar i demokratiska organisationer, att samlas, göra mer och bättre, tillsammans! 

Demokratiska möten

I mötet mellan rättighetsbärare och ansvarsbärare kan det hända magiska saker! Om vi vill och vågar mötas på riktigt. För att magin ska hända så behöver vi förstå det mötet – vad rättigheterna och ansvaret betyder och hur vi kan förstå varandra i det. Genom att granska och förstå de maktstrukturer, normer och privilegier som finns i dessa relationer, så kan vi bygga något vidare. 

För demokratin och alla människors lika rätt och värde! 

 

 Glappet vilar på frågans kraft – att fråga sig vad
som saknas. Inte som i att det inte finns, mer som i att det inte hörs, eller syns. För att ibland är frågorna viktigare än svaren.

Demokratin är vår

Demokrati betyder folkstyre. Demokrati handlar om makt. Makten ska komma från folket, och det är folket som bestämmer hur makten ska fördelas. Demokratin ska fördela makten så att den som får många röster från folket får mer makt, och den som får färre röster från folket får mindre makt. 

Mänskliga rättigheter är ett sätt att formulera vad som inte får göras mot någon människa och vad som bör göras för varje människa. Mänskliga rättigheter är ett sätt att reglera förhållandet mellan individen och den politiska makten, så att makten inte kränker människor. 

I en demokrati är det statens uppgift att respektera, skydda, och främja alla människors mänskliga rättigheter. Det betyder att makten som fördelas i demokratin måste ta den uppgiften på fullaste allvar, oavsett vilka som får mest makt så har de ett ansvar för alla människors lika rätt och värde.

Men, det händer inte av sig själv. För när grupper av människor som tycker lika i många frågor får mycket makt, så kan de bestämma mer. Det betyder att de med stöd av demokratiskt fördelad makt, kan bilda majoritet och genom det driva igenom politik som utarmar andra gruppers och minoriteters rättigheter. På så sätt kan större grupper utsätta mindre grupper för övergrepp i demokratins namn. 

Demokratin är inte en garant
för alla människors
lika rätt och värde


Det är en livsviktig balansgång i en demokrati – att makten fördelas enligt folkets vilja, samtidigt som makten inte tillåts förhandla med vissa människors mänskliga rättigheter. 
Allas våra mänskliga rättigheter ligger i händerna på den demokratiska makten – det är det som är hjärtat i en demokrati. Hjärtat som vi behöver värna, vårda och främja för att det inte ska sluta slå. 

Maktordningar

utmanar demokratin

För att värna, vårda och främja demokratin så behöver vi prata om makt, makt­ordningar och strukturer som hindrar människor att erfara sitt värde och sina rättigheter som lika, i alla lägen. Vi behöver prata om maktordningar i vårt samhälle – strukturer som överordnar vissa människor och grupper och samtidigt underordnar andra människor och grupper.

Maktordningar utmanar demokratin genom att hindra att makten från folket fördelas jämlikt mellan individer och grupper i samhället. När individer och grupper inte får tillgång till makt på jämlika villkor, så riskerar dessa människor att förlora sin röst i det demokratiska samtalet och styret. När det händer är inte längre makten folkets, då har styret blivit ett annat. Och då hänger våra mänskliga rättigheter plötsligt i luften.

Glappet vill därför syna alla maktordningar som ställer människor utanför demokratin. Syna dem och granska dess innehåll i ljuset av demokrati och mänskliga rättigheter. Glappet vill montera ner de strukturer som hindrar människor att delta på jämlika villkor. För i en demokrati som värnar alla människors lika rätt och värde, måste makten fördelas jämlikt och rättvist.

Glappet vill hitta dig
du som också tänker att det går, som vill hitta fler och göra mer. 

Demokratin fördelar mänskliga rättigheter i ansvar och rättigheter, så att varje rättighet också följs av ett ansvar, från staten. För att säkra alla människors lika rätt och värde så behöver vi se både rättigheten, ansvaret och dess bärare som lika viktiga. Vi kommer långt på att vilja gott, men vi kommer ännu längre om vi också är överens om vad gott är, för vem och varför.

Låt oss frigöra den energi och kraft som finns i mötet mellan människor. 

Rättighetsbärare

Glappet vill att rättighetsbärare runt om i samhället vet mer om sina rättigheter – att de bär sina rättigheter nära hjärtat. Glappet vill att barn och unga, vuxna och äldre ska känna sig stärkta av sina rättigheter. Att veta sin rätt hjälper människor att delta och utveckla demokratin, men också att aktivt söka det ansvar som varje rättighet möts av. Demokratin måste vårdas och värnas av oss som tillsammans utgör den! 

Ansvarsbärare

Glappet vill också att ansvarsbärare förstår mer om sitt ansvar – att de bär sitt ansvar nära hjärtat. Glappet vill hjälpa till att se på ansvaret på fler och andra sätt, få syn på fler perspektiv och fler möjligheter. Glappet vill stödja de ansvarsbärare, demokratiaktivister och eldsjälar i demokratiska organisationer, att samlas, göra mer och bättre, tillsammans! 

Demokratiska möten

I mötet mellan rättighetsbärare och ansvarsbärare kan det hända magiska saker! Om vi vill och vågar mötas på riktigt. För att magin ska hända så behöver vi förstå det mötet – vad rättigheterna och ansvaret betyder och hur vi kan förstå varandra i det. Genom att granska och förstå de maktstrukturer, normer och privilegier som finns i dessa relationer, så kan vi bygga något vidare. 

För demokratin och alla människors lika rätt och värde! 

Kontakt

GLAPPET analysbyrå
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

Följ glappet

Facebook

LinkedIn

Kontakt

Glappet
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

GDPR

Följ glappet

Facebook

LinkedIn

Kontakta

GLAPPET analysbyrå
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

GDPR

Följ glappet

Facebook

LinkedIn