Välj en sida

 

Glappet vilar på frågans kraft – att fråga sig vad som saknas.

Inte som i att det inte finns, mer som i att det inte hörs, eller syns.

För att ibland är frågorna viktigare än svaren.

Hej!

Vad fint att du hittat till GLAPPET analysbyrå.

 

Glappet är inte längre ett företag, och har inte längre något egen verksamhet. Glappet är ju jag och allt som är Glappet har jag med mig i det som är mitt nya jobb. Ni hittar mig som utredare på Kultur och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Där jobbar jag med allt som Glappet också syftade till – jag försöker lyssna efter röster som inte hörs, ställa frågor som inte nödvändigtvis ska ha svar och skapa sammanhang för frågor som annars riskerar att flyga iväg. Jag jobbar med barnrätt, barn och ungas inflytande, psykisk hälsa, jämställdhet, jämlikhet, våldsprevention och annat livsviktigt. Och så klart – riva hinder mellan barn och unga och makten, för en större och starkare demokrati. Så nu hittar du mig där. Eller på LinkedIn om det är mer personligt. Hör gärna av dig!

Hej!

Vad fint att du hittat till
GLAPPET analysbyrå.

Glappet är inte längre ett företag, och har inte längre något egen verksamhet. Glappet är ju jag och allt som är Glappet har jag med mig i det som är mitt nya jobb. Ni hittar mig som utredare på Kultur och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Där jobbar jag med allt som Glappet också syftade till – jag försöker lyssna efter röster som inte hörs, ställa frågor som inte nödvändigtvis ska ha svar och skapa sammanhang för frågor som annars riskerar att flyga iväg. Jag jobbar med barnrätt, barn och ungas inflytande, psykisk hälsa, jämställdhet, jämlikhet, våldsprevention och annat livsviktigt. Och så klart – riva hinder mellan barn och unga och makten, för en större och starkare demokrati. Så nu hittar du mig där. Eller på LinkedIn om det är mer personligt. Hör gärna av dig!