Home 9 KONSULT I OFFENTLIG SEKTOR

DU ÄR OCKSÅ EN
DEMOKRATINS VÄKTARE

Ingen har allt, inte heller offentlig sektor. Konsulter kan vara räddningen i många situationer, som den kompetens eller resurs som saknas precis just då. Konsulter kan också bidra med nya perspektiv och lite fräscha ögon utifrån. Men, min erfarenhet är att konsulter nöjer sig ofta med det, att sälja in sin frånvaro av stelhet som följsamhet, sin fräschör och fantasi som något utifrån.

Det är också min erfarenhet att offentlig sektor är ganska knapra beställare som ställer för lite krav och ger konsulterna på tok för dåliga förutsättningar att göra något riktigt fantasifullt. Jag skulle önska att du som konsult hjälpte din beställare i offentlig sektor att bli bättre beställare. Att anspråken på båda parter var större, och att konsultuppdrag togs på större allvar, om inte annat för att de kostar både pengar och tid.

Om du är konsult i offentlig sektor så är jag nyfiken på dig och din konsultbyrå. Jag skulle så gärna vilja prata med dig om hur du kan hjälpa offentlig sektor att verkligen nyttja dig på bästa sätt. Jag skulle också vilja prata med dig om att när en jobbar med offentlig sektor så kan en inte låta bli att tänka på att kunden antagligen är en rättighetsbärare. Kunden kan var en människa som försöker göra anspråk på sina mänskliga rättigheter i en utmanande situation, kanske till och med i ett desperat läge. Oavsett vad ditt uppdrag är, så behöver du veta det, vem det är som verksamheten finns till för i slutänden, i vilka situationer hen kan vara och hur det i sin tur påverkar verksamheten och det uppdrag som du ska göra. Och svaret kan aldrig vara att det inte är relevant, för mänskliga rättigheter är alltid relevanta i offentlig verksamhet.

Hur påverkas din design av att
användaren är en rättighetsbärare?

Om du är konsult i offentlig sektor så vill jag möta dig och prata om hur du kan genomföra ditt uppdrag med respekt för den som verksamheten finns till för. Hur du kan hitta nya perspektiv på ditt uppdrag snarare än att riskera att bli en spelare i ett spel, där myndigheter använder dig för det som de inte förmår göra själva. Jag vill hjälpa dig att se värdet i att istället stödja din uppdragsgivare i att bygga den förmåga som de säger sig sakna. Jag vill prata med dig om vilka utmaningar du möter och funderar på, vilka risker du tar och vilka fantastiska möjligheter som ryms i det offentliga uppdraget.

Många utbildningar som riktar sig mot en arbetsmarknad inom offentlig sektor har nära och långtgående kontakt med de frågor och sammanhang som är särskilt relevanta i offentlig sektor. Men det finns många utbildningar som inte har det, för att utbildningsanordnaren inte tänkt på att även offentlig sektor är relevant för studenterna. Det är svårt att se en enda utbildning där det inte skulle vara viktigt att studenterna också får en förståelse för hur offentlig sektor är uppbyggd och vad som särskilt gäller där.

Människor vill och människor kan

– det behöver vi prata om

Glappet vill utforska alla möjligheter som finns för att vi tillsammans med människorna ska skapa det bästa samhälle som vi kan. Jag har föreläst för både konsultbyråer och studenter på universitet och högskolor om mänskliga rättigheter och tjänstedesign, om hur det offentliga uppdraget ställer särskilda krav på uppdrag om tjänster, utveckling och utvärdering. Jag gör det gärna igen, och igen så att vi kan mötas och prata om hur vi gör det vi gör tillsammans med människorna. Hör av dig om du är nyfiken. Låt oss utbyta idéer!

Du är

också en

demokratins

väktare

Ingen har allt, inte heller offentlig sektor. Konsulter kan vara räddningen i många situationer, som den kompetens eller resurs som saknas precis just då. Konsulter kan också bidra med nya perspektiv och lite fräscha ögon utifrån. Men, min erfarenhet är att konsulter nöjer sig ofta med det, att sälja in sin frånvaro av stelhet som följsamhet, sin fräschör och fantasi som något utifrån.

Det är också min erfarenhet att offentlig sektor är ganska knapra beställare som ställer för lite krav och ger konsulterna på tok för dåliga förutsättningar att göra något riktigt fantasifullt. Jag skulle önska att du som konsult hjälpte din beställare i offentlig sektor att bli bättre beställare. Att anspråken på båda parter var större, och att konsultuppdrag togs på större allvar, om inte annat för att de kostar både pengar och tid.

Om du är konsult i offentlig sektor så är jag nyfiken på dig och din konsultbyrå. Jag skulle så gärna vilja prata med dig om hur du kan hjälpa offentlig sektor att verkligen nyttja dig på bästa sätt. Jag skulle också vilja prata med dig om att när en jobbar med offentlig sektor så kan en inte låta bli att tänka på att kunden antagligen är en rättighetsbärare. Kunden kan var en människa som försöker göra anspråk på sina mänskliga rättigheter i en utmanande situation, kanske till och med i ett desperat läge. Oavsett vad ditt uppdrag är, så behöver du veta det, vem det är som verksamheten finns till för i slutänden, i vilka situationer hen kan vara och hur det i sin tur påverkar verksamheten och det uppdrag som du ska göra. Och svaret kan aldrig vara att det inte är relevant, för mänskliga rättigheter är alltid relevanta i offentlig verksamhet.

Hur påverkas din design
av att användaren är
en rättighetsbärare?

Om du är konsult i offentlig sektor så vill jag möta dig och prata om hur du kan genomföra ditt uppdrag med respekt för den som verksamheten finns till för. Hur du kan hitta nya perspektiv på ditt uppdrag snarare än att riskera att bli en spelare i ett spel, där myndigheter använder dig för det som de inte förmår göra själva. Jag vill hjälpa dig att se värdet i att istället stödja din uppdragsgivare i att bygga den förmåga som de säger sig sakna. Jag vill prata med dig om vilka utmaningar du möter och funderar på, vilka risker du tar och vilka fantastiska möjligheter som ryms i det offentliga uppdraget.

Många utbildningar som riktar sig mot en arbetsmarknad inom offentlig sektor har nära och långtgående kontakt med de frågor och sammanhang som är särskilt relevanta i offentlig sektor. Men det finns många utbildningar som inte har det, för att utbildningsanordnaren inte tänkt på att även offentlig sektor är relevant för studenterna. Det är svårt att se en enda utbildning där det inte skulle vara viktigt att studenterna också får en förståelse för hur offentlig sektor är uppbyggd och vad som särskilt gäller där.

Människor vill
och människor kan
– det behöver vi
prata om

Glappet vill utforska alla möjligheter som finns för att vi tillsammans med människorna ska skapa det bästa samhälle som vi kan. Jag har föreläst för både konsultbyråer och studenter på universitet och högskolor om mänskliga rättigheter och tjänstedesign, om hur det offentliga uppdraget ställer särskilda krav på uppdrag om tjänster, utveckling och utvärdering. Jag gör det gärna igen, och igen så att vi kan mötas och prata om hur vi gör det vi gör tillsammans med människorna. Hör av dig om du är nyfiken. Låt oss utbyta idéer!

Kontakt

GLAPPET analysbyrå
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

Följ glappet

Facebook

Kontakt

Glappet
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

GDPR

Följ glappet

Facebook

Kontakta

GLAPPET analysbyrå
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

GDPR

Följ glappet

Facebook