Glappet vilar på frågans kraft – att fråga sig vad som saknas. 

Inte som i att det inte finns, mer som i att det inte märks.

Vilka röster hörs inte? Vilka perspektiv syns inte?

Glappet vill utmana dig – vad finns det mer att förstå?

Och hur påverkar det din idé om hur du kan lösa det du står inför?

Glappet hjälper dig att förstå dina utmaningar utifrån fler perspektiv än de givna. För att perspektiv är viktigt. 

Låt oss samskapa en vidare problemförståelse som hjälper dig att stanna upp och säkerställa att du jobbar med rätt problem. I samskapandet bjuder vi också in fler, så att ni blir fler som förstår det tillsammans. Vi gör det innan du går vidare med olika idéer om lösning eftersom det ökar dina chanser rejält, att lyckas med det du längtar efter!

Tänk om problemet egentligen är ett annat, vad händer då med din lösning? 

Alla längtar vi efter att veta vad vi ska göra! Det gör att vi ofta är lite för snabba på lösning, och antar att det vi tror är problemet också är det som vi ska lösa. Vi tror också att andra har samma syn på saken, utan att vi direkt pratar om det.

Min erfarenhet är att problemet är lika viktigt att förstå, som lösningen. Vi kan vara överens om att ”Vi måste stanna i problemet” men vi vet sällan hur, eller vad vi ska göra när vi stannar där.

Vi kan behöva hjälp att förstå vilka perspektiv vi missar, vad som inte syns eller hörs vid en första anblick. Dessutom kan det vara svårt att lämna sin egen bubbla och ge sig ut på eget utforskande. Då är det skönt med ett sällskap som ställer frågor och inte tar saker för självklart. Det hjälper Glappet dig med!

För att ge ett exempel på vad som finns i frågans kraft så tänk dig följande situation. Du är en del av en verksamhet som behöver enas i sitt uppdrag. Ni försöker svara på frågan ”varför”. Varför som i – Varför finns ni? Och vad vill ni med det ni gör? Även om ni tror er veta det, för att det säkert står skrivet någonstans, så behöver ni också känna det. Tillsammans.

Att sätta målet för er verksamhet och formulera vad det är ni vill uppnå, för de som ni finns till för, blir ofta till en utmanande uppgift. Även om ni tänker att ni vet, kanske till och med har span på en slagkraftig framtidsformulering i stil med den här:

”Vi ska bli Sveriges
bästa socialtjänst!”

Men så får ni fler frågor: Vem är det som saknas i den här formuleringen? Vem är det som upplever er framgång? Vem får det bättre om ni klarar det här? Kan ni till och med klara det här, utan att den ni finns till för ens märker det?

Ni funderar, blir förvirrade. Ni jobbar lite till, stångas med er själva och uppgiften. Plötsligt känns det som nyss var så självklart både fattigt och tomt. Vad vill vi, egentligen? Och varför då? Det är svårt. Efter hårt arbete knådar ni fram den här:

”Jag och mina närstående
får kraft att förändra vår
situation, vi får verktyg att
leva ett liv utan våld.”

Den första är vanlig. Alltför vanlig. Den andra är angelägen. För de som ni finns till för. Och ser du, ni nämns inte ens. För en offentlig verksamhet är ofta inte lösningen. En offentlig verksamhet bidrar med verktyg och stöd så att människorna kan göra det som de behöver göra, oavsett vilka de är. 

Precis så kan det vara även i andra delar av livet. Tänk på ditt arbete, i din grupp, i samtalen hemma, i dina relationer. Tänk på barnen, på de äldre i ditt liv, i samhället där du bor, i skolan… Är det inte så att vi skulle behöva ställa fler frågor om det som vi tror är självklart? 

Låt oss hjälpas åt! Det är viktigt att vi försöker, för att vår demokrati – du och jag, och de många människorna – behöver det. 

Vem är du?

Offentlig sektor

I offentliga verksamheter möts rättighetsbärare och ansvarsbärare. Människor som behöver stöd i olika situationer och människor som jobbar för att göra gott. Därför är offentlig sektor både viktig och spännande. Vi är många som undrar, hur går det med viktigheterna? Låt oss ta reda på mer!

Konsult i offentlig sektor

Vi som jobbar för demokratin har mycket att prata om. Om du är konsult i offentlig sektor, så är jag nyfiken på dig. Jag vill utforska vilka utmaningar du möter, vilka risker och möjligheter du ser i dina uppdrag. Eller är du student, lärare eller bara någon med tankar demokrati? Låt oss dela perspektiv!

Förälder och vuxen

Du som förälder eller vuxen vill så klart barn och unga det bästa. Samtidigt som vi gör så gott vi kan, så kan vi också göra bättre. Vi behöver förstå mer om hur barn och unga har det idag. Barn och unga ber om hjälp, de vill berätta om vi bara vill lyssna och försöka förstå. Så låt oss lyssna och göra bättre!

Du & GLAPPET?

Om vi gör som vi brukar, så kommer vi få mer av det om vi redan har. Det vet vi. Men det kan vara svårt att förändra det som en själv är en del av, svårt att se med nya perspektiv på det som är så välkänt. Glappet kan hjälpa dig att hitta nya vägar, nya perspektiv och alternativ till det som är bekant, ruska om dig lite. Sätta snurr på det som inte snurrar utan som kanske fastnat som sant. Och ju tidigare i projektet eller processen som du ruskar om det bekanta, desto mer kan du göra av de nya insikter du fått. Kanske ändras hela uppdraget? Kanske ändras genomförandet, uppföljningen och vad som anses vara ett lyckat projekt?

Ibland kan en känna sig ensam i sin roll som projektledare, chef eller utvecklare. Ibland är det helt enkelt bara för mycket som snurrar och som inte hänger ihop. Eller som verkar ha fastnat, som står helt still och går på repeat. Det kan vara plågsamt att vara ensam, ensam som den som saknar något eller någon? Ensam som den som vill utforska något mer, något annat. Så var inte ensam!
Glappet väntar på dig!

Glappet vilar på frågans kraft – att fråga sig vad som saknas. Inte som i att det inte finns, mer som i att det inte märks. Vilka röster hörs inte? Vilka perspektiv syns inte? Glappet vill utmana dig – vad finns det mer att förstå? Och hur påverkar det din idé om hur du kan lösa det du står inför?

Glappet hjälper dig att förstå dina utmaningar utifrån fler perspektiv än de givna. För att perspektiv är viktigt.

Låt oss samskapa en vidare problemförståelse som hjälper dig att stanna upp och säkerställa att du jobbar med rätt problem. I samskapandet bjuder vi också in fler, så att ni blir fler som förstår det tillsammans.

Vi gör det innan du går vidare med olika idéer om lösning eftersom det ökar dina chanser rejält, att lyckas med det du längtar efter. 

Tänk om problemet egentligen är ett annat, vad händer då med din idé om lösning?

Alla längtar vi efter att veta vad vi ska göra! Det gör att vi ofta är lite för snabba på lösning, och antar att det vi tror är problemet också är det som vi ska lösa. Vi tror också att andra har samma syn på saken, utan att vi direkt pratar om det.

Min erfarenhet är att problemet är lika viktigt att förstå, som lösningen. Vi kan vara överens om att ”Vi måste stanna i problemet” men vi vet sällan hur, eller vad vi ska göra när vi stannar där.

Vi kan behöva hjälp att förstå vilka perspektiv vi missar, vad som inte syns eller hörs vid en första anblick. Dessutom kan det vara svårt att lämna sin egen bubbla och ge sig ut på eget utforskande. Då är det skönt med ett sällskap som ställer frågor och inte tar saker för självklart. Det hjälper Glappet dig med!

För att ge ett exempel på vad som finns i frågans kraft så tänk dig följande situation.

Du är en del av en verksamhet som behöver enas i sitt uppdrag. Ni försöker svara på frågan ”varför”. Varför som i – Varför finns ni? Och vad vill ni med det ni gör? Även om ni tror er veta det, för att det säkert står skrivet någonstans, så behöver ni också känna det. Tillsammans.

Att sätta målet för er verksamhet och formulera vad det är ni vill uppnå, för de som ni finns till för, blir ofta till en utmanande uppgift. Även om ni tänker att ni vet, kanske till och med har span på en slagkraftig framtidsformulering i stil med den här::

”Vi ska bli Sveriges
bästa socialtjänst!”

Men så får ni fler frågor: Vem är det som saknas i den här formuleringen? Vem är det som upplever er framgång? Vem får det bättre om ni klarar det här? Kan ni till och med klara det här, utan att den ni finns till för ens märker det?

Ni funderar, blir förvirrade. Ni jobbar lite till, stångas med er själva och uppgiften. Plötsligt känns det som nyss var så självklart både fattigt och tomt. Vad vill vi, egentligen? Och varför då? Det är svårt. Efter hårt arbete knådar ni fram den här:

”Jag och mina
närstående får kraft
att förändra vår
situation, vi får
verktyg att leva ett
liv utan våld.”

Den första är vanlig. Alltför vanlig. Den andra är angelägen. För de som ni finns till för. Och ser du, ni nämns inte ens. För en offentlig verksamhet är ofta inte lösningen. En offentlig verksamhet bidrar med verktyg och stöd så att människorna kan göra det som de behöver göra, oavsett vilka de är. 

Precis så kan det vara även i andra delar av livet. Tänk på ditt arbete, i din grupp, i samtalen hemma, i dina relationer. Tänk på barnen, på de äldre i ditt liv, i samhället där du bor, i skolan… Är det inte så att vi skulle behöva ställa fler frågor om det som vi tror är självklart?

Låt oss hjälpas åt! Det är viktigt att vi försöker, för att vår demokrati – du och jag, och de många människorna – behöver det. 

Vem är du?

Offentlig sektor

I offentliga verksamheter möts rättighetsbärare och ansvarsbärare. Människor som behöver stöd i olika situationer och människor som jobbar för att göra gott. Därför är offentlig sektor både viktig och spännande. Vi är många som undrar, hur går det med viktigheterna? Låt oss ta reda på mer!

Konsult i offentlig sektor

Vi som jobbar för demokratin har mycket att prata om. Om du är konsult i offentlig sektor, så är jag nyfiken på dig. Jag vill utforska vilka utmaningar du möter, vilka risker och möjligheter du ser i dina uppdrag. Eller är du student, lärare eller bara någon med tankar demokrati? Låt oss dela perspektiv!

Förälder och vuxen

Du som förälder eller vuxen vill så klart barn och unga det bästa. Samtidigt som vi gör så gott vi kan, så kan vi också göra bättre. Vi behöver förstå mer om hur barn och unga har det idag. Barn och unga ber om hjälp, de vill berätta om vi bara vill lyssna och försöka förstå. Så låt oss lyssna och göra bättre!

Du & GLAPPET?

Om vi gör som vi brukar, så kommer vi få mer av det om vi redan har. Det vet vi. Men det kan vara svårt att förändra det som en själv är en del av, svårt att se med nya perspektiv på det som är så välkänt. Glappet kan hjälpa dig att hitta nya vägar, nya perspektiv och alternativ till det som är bekant, ruska om dig lite. Sätta snurr på det som inte snurrar utan som kanske fastnat som sant. Och ju tidigare i projektet eller processen som du ruskar om det bekanta, desto mer kan du göra av de nya insikter du fått. Kanske ändras hela uppdraget? Kanske ändras genomförandet, uppföljningen och vad som anses vara ett lyckat projekt?

Ibland kan en känna sig ensam i sin roll som projektledare, chef eller utvecklare. Ibland är det helt enkelt bara för mycket som snurrar och som inte hänger ihop. Eller som verkar ha fastnat, som står helt still och går på repeat. Det kan vara plågsamt att vara ensam, ensam som den som saknar något eller någon? Ensam som den som vill utforska något mer, något annat. Så var inte ensam! Glappet väntar på dig!

Kontakt

Glappet
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

Följ glappet

Facebook

Kontakt

Glappet
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

GDPR

Följ glappet

Facebook

Kontakta

Glappet
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

GDPR

Följ glappet

Facebook