Glappet vilar på frågans kraft – att fråga sig vad som saknas.  

Inte som i att det inte finns, mer som i att det inte märks.

Vilka röster hörs inte? Vilka perspektiv syns inte?

Glappet vill utmana dig och din nyfikenhet – vad finns det mer att förstå?

Och vad mer kan du sen göra med det du förstår?

Trots att vi är både kompetenta och välinformerade så skarvar vi ibland, medvetet eller omedvetet så agerar vi som om vi vet. Fast handen på hjärtat – vet vi verkligen?

Min erfarenhet är att vi ibland snarare tror oss veta saker. Vi tänker att det vi vet nog räcker för att vara sant. Eller så är vi ganska säkra på vår sak, för så har det ju alltid varit. Men tänk om dina antaganden inte stämmer?

Tänk om verkligheten ändrat sig sen du skapade dig din uppfattning?

Jag undrar – vågar du testa dina antaganden? Vad kan du finna då? Och vad händer om du inte testar?

Glappet hjälper dig som vill ställa fler frågor om det som tillsynes är, men också att utforska det som ännu inte är. Glappet är ett stöd när du vill kika efter det som inte syns och lyssna efter det som inte hörs. När du vill fundera på vem eller vilka som borde få dina frågor? Och vem mer än du som borde ställa dem? För att det är spännande och viktigt. Och för att det inte borde gå att låta bli. Om vi ska bli mer av det som vi vill vara.

För att ge ett exempel på vad som finns i frågans kraft så tänk dig följande situation. Du är en del av en verksamhet som behöver enas i sitt uppdrag. Då blir frågan ”varför” viktig och helt oundviklig. Varför som i – Varför finns ni? Och vad vill ni med det ni gör? Även om ni tror er veta det, för att det säkert står skrivet någonstans, så behöver ni också känna det. Tillsammans, inom verksamheten.

Att sätta målet för er verksamhet och formulera vad det är ni vill uppnå, för de som ni finns till för, blir ofta till en utmanande uppgift. Även om ni tänker att ni vet, kanske till och med har span på en slagkraftig framtidsformulering, kanske i stil med den här:

”Vi ska bli Sveriges
bästa socialtjänst!”

Men så får ni fler frågor: Vem är det som saknas i den här formuleringen? Vem är det som upplever er framgång? Vems röst är det som säger att ni är bäst? Vem får det bättre om ni klarar det här? Kan ni till och med klara det här, utan att den ni finns till för ens märker det?

Ni funderar, blir förvirrade. Och så förstår ni. Ni jobbar lite till, stångas med er själva och uppgiften. Plötsligt känns det som nyss var så självklart både fattigt och tomt. Vad vill vi, egentligen? Och varför då? Det är svårt. Men så plötsligt så lossnar det, för någon av er, och tillsammans knådar ni fram den här:

”Jag och mina närstående
får kraft att förändra vår
situation, vi får verktyg att
leva ett liv utan våld.”

Det tog tid. Och krävdes hårt jobb. Hör du att det är en annan röst? Den första är vanlig. Alltför vanlig. Den andra är angelägen. För de som ni finns till för. Och ser du, ni nämns inte ens. För en offentlig verksamhet är ofta inte lösningen. En offentlig verksamhet bidrar med verktyg och stöd så att människorna kan göra det som de behöver göra, oavsett vilka de är.

Precis så kan det vara även i andra delar av livet. Att vi tror att vi vet, vi tror att vi klarar av att tänka från fler perspektiv i samma hjärna, men ändå snavar vi till. Vi hittar balansen igen, men vad var det som låg där, och ropade mitt på golvet? Låt oss se efter!

Tänk på ditt arbete, i din grupp, i samtalen hemma, i dina relationer. Tänk på barnen, på de äldre i ditt liv, i samhället där du bor, i skolan… Är det inte så att vi skulle behöva ställa fler frågor om det som vi tror är självklart? Och göra det tillsammans?

Låt oss hjälpas åt!   

Vem är du?

Offentlig sektor

I offentliga verksamheter möts rättighetsbärare och ansvarsbärare. Människor som behöver stöd i olika situationer och människor som jobbar för att göra gott. Därför är offentlig sektor både viktig och spännande. Vi är många som undrar, hur går det med viktigheterna? Låt oss ta reda på mer!

Konsult i offentlig sektor

Vi som jobbar för demokratin har mycket att prata om. Om du är konsult i offentlig sektor, så är jag nyfiken på dig. Jag vill utforska vilka utmaningar du möter, vilka risker och möjligheter du ser i dina uppdrag. Eller är du student, lärare eller bara någon med tankar demokrati? Låt oss dela perspektiv!

Förälder och vuxen

Du som förälder eller vuxen vill så klart barn och unga det bästa. Samtidigt som vi gör så gott vi kan, så kan vi också göra bättre. Vi behöver förstå mer om hur barn och unga har det idag. Barn och unga ber om hjälp, de vill berätta om vi bara vill lyssna och försöka förstå. Så låt oss lyssna och göra bättre!

Du & GLAPPET?

Om vi gör som vi brukar, så kommer vi få mer av det om vi redan har. Det vet vi. Men det kan vara svårt att förändra det som en själv är en del av, svårt att se med nya perspektiv på det som är så välkänt. Glappet kan hjälpa dig att hitta nya vägar, nya perspektiv och alternativ till det som är bekant, ruska om dig lite. Sätta snurr på det som inte snurrar utan som kanske fastnat som sant. Och ju tidigare i projektet eller processen som du ruskar om det bekanta, desto mer kan du göra av de nya insikter du fått. Kanske ändras hela uppdraget? Kanske ändras genomförandet, uppföljningen och vad som anses vara ett lyckat projekt?

Ibland kan en känna sig ensam i sin roll som projektledare, chef eller utvecklare. Ibland är det helt enkelt bara för mycket som snurrar och som inte hänger ihop. Eller som verkar ha fastnat, som står helt still och går på repeat. Det kan vara plågsamt att vara ensam, ensam som den som saknar något eller någon? Ensam som den som vill utforska något mer, något annat. Så var inte ensam!
Glappet väntar på dig!

Glappet vilar på frågans kraft – att fråga sig vad som saknas. Inte som i att det inte finns, mer som i att det inte märks. Vilka röster hörs inte? Vilka perspektiv syns inte? Glappet vill utmana dig och din nyfikenhet – vad finns det mer att förstå? Och vad mer kan du sen göra med det du förstår?

Trots att vi är både kompetenta och välinformerade så skarvar vi ibland, medvetet eller omedvetet så agerar vi som om vi vet. Fast handen på hjärtat – vet vi verkligen?

Min erfarenhet är att vi ibland snarare tror oss veta saker. Vi tänker att det vi vet nog räcker för att vara sant. Eller så är vi ganska säkra på vår sak, för så har det ju alltid varit. Men tänk om dina antaganden inte stämmer?

Tänk om verkligheten ändrat sig sen du skapade dig din uppfattning?

Jag undrar – vågar du testa dina antaganden? Vad kan du finna då? Och vad händer om du inte testar?

Glappet hjälper dig som vill ställa fler frågor om det som tillsynes är, men också att utforska det som ännu inte är. Glappet är ett stöd när du vill kika efter det som inte syns och lyssna efter det som inte hörs. När du vill fundera på vem eller vilka som borde få dina frågor? Och vem mer än du som borde ställa dem? För att det är spännande och viktigt. Och för att det inte borde gå att låta bli. Om vi ska bli mer av det som vi vill vara.

För att ge ett exempel på vad som finns i frågans kraft så tänk dig följande situation. Du är en del av en verksamhet som behöver enas i sitt uppdrag. Då blir frågan ”varför” viktig och helt oundviklig. Varför som i – Varför finns ni? Och vad vill ni med det ni gör? Även om ni tror er veta det, för att det säkert står skrivet någonstans, så behöver ni också känna det. Tillsammans, inom verksamheten.

Att sätta målet för er verksamhet och formulera vad det är ni vill uppnå, för de som ni finns till för, blir ofta till en utmanande uppgift. Även om ni tänker att ni vet, kanske till och med har span på en slagkraftig framtidsformulering, kanske i stil med den här:

”Vi ska bli Sveriges
bästa socialtjänst!”

Men så får ni fler frågor: Vem är det som saknas i den här formuleringen? Vem är det som upplever er framgång? Vems röst är det som säger att ni är bäst? Vem får det bättre om ni klarar det här? Kan ni till och med klara det här, utan att den ni finns till för ens märker det?

Ni funderar, blir förvirrade. Och så förstår ni. Ni jobbar lite till, stångas med er själva och uppgiften. Plötsligt känns det som nyss var så självklart både fattigt och tomt. Vad vill vi, egentligen? Och varför då? Det är svårt. Men så plötsligt så lossnar det, för någon av er, och tillsammans knådar ni fram den här:

”Jag och mina
närstående får kraft
att förändra vår
situation, vi får
verktyg att leva ett
liv utan våld.”

Det tog tid. Och krävdes hårt jobb. Hör du att det är en annan röst? Den första är vanlig. Alltför vanlig. Den andra är angelägen. För de som ni finns till för. Och ser du, ni nämns inte ens. För en offentlig verksamhet är ofta inte lösningen. En offentlig verksamhet bidrar med verktyg och stöd så att människorna kan göra det som de behöver göra, oavsett vilka de är.

Precis så kan det vara även i andra delar av livet. Att vi tror att vi vet, vi tror att vi klarar av att tänka från fler perspektiv i samma hjärna, men ändå snavar vi till. Vi hittar balansen igen, men vad var det som låg där, och ropade mitt på golvet? Låt oss se efter!

Tänk på ditt arbete, i din grupp, i samtalen hemma, i dina relationer. Tänk på barnen, på de äldre i ditt liv, i samhället där du bor, i skolan… Är det inte så att vi skulle behöva ställa fler frågor om det som vi tror är självklart? Och göra det tillsammans?

Låt oss hjälpas åt!

Vem är du?

Offentlig sektor

I offentliga verksamheter möts rättighetsbärare och ansvarsbärare. Människor som behöver stöd i olika situationer och människor som jobbar för att göra gott. Därför är offentlig sektor både viktig och spännande. Vi är många som undrar, hur går det med viktigheterna? Låt oss ta reda på mer!

Konsult i offentlig sektor

Vi som jobbar för demokratin har mycket att prata om. Om du är konsult i offentlig sektor, så är jag nyfiken på dig. Jag vill utforska vilka utmaningar du möter, vilka risker och möjligheter du ser i dina uppdrag. Eller är du student, lärare eller bara någon med tankar demokrati? Låt oss dela perspektiv!

Förälder och vuxen

Du som förälder eller vuxen vill så klart barn och unga det bästa. Samtidigt som vi gör så gott vi kan, så kan vi också göra bättre. Vi behöver förstå mer om hur barn och unga har det idag. Barn och unga ber om hjälp, de vill berätta om vi bara vill lyssna och försöka förstå. Så låt oss lyssna och göra bättre!

Du & GLAPPET?

Om vi gör som vi brukar, så kommer vi få mer av det om vi redan har. Det vet vi. Men det kan vara svårt att förändra det som en själv är en del av, svårt att se med nya perspektiv på det som är så välkänt. Glappet kan hjälpa dig att hitta nya vägar, nya perspektiv och alternativ till det som är bekant, ruska om dig lite. Sätta snurr på det som inte snurrar utan som kanske fastnat som sant. Och ju tidigare i projektet eller processen som du ruskar om det bekanta, desto mer kan du göra av de nya insikter du fått. Kanske ändras hela uppdraget? Kanske ändras genomförandet, uppföljningen och vad som anses vara ett lyckat projekt?

Ibland kan en känna sig ensam i sin roll som projektledare, chef eller utvecklare. Ibland är det helt enkelt bara för mycket som snurrar och som inte hänger ihop. Eller som verkar ha fastnat, som står helt still och går på repeat. Det kan vara plågsamt att vara ensam, ensam som den som saknar något eller någon? Ensam som den som vill utforska något mer, något annat. Så var inte ensam! Glappet väntar på dig!

Kontakt

Glappet
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

Följ glappet

Facebook

Kontakt

Glappet
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

GDPR

Följ glappet

Facebook

Kontakta

Glappet
Marie Stenman
Lunda Täppväg 14
647 31 Mariefred

Tel: 070 951 47 31
Mail: hej@glappet.nu

GDPR

Följ glappet

Facebook